A jelöltpróba anyaga cserkészeknek

2014.03.08 13:36
 
 

 

Cserkész-jelöltjeinknek a fogadalomtételhez az első évben ezeket az ismereteket kell megszerezniük:

 

Első félév
 

Cserkészismeretek

-        Cserkészfüzetet kezdesz vezetni

-        El tudod énekelni a cserkészinduló 1. versszakát.

-        Tudod a cserkész jelszót és tisztelgést, a cserkész köszöntést és kézfogást.

-        Le tudod rajzolni a cserkészliliomot.

-        Fejből el tudod mondani a cs. törvény 10 pontját.

Magyarságismeret

-        Fejből le tudod rajzolni a zászlót és lobogót.

-        Tudod, hogy mi a zászló színeinek jelentése.

-        Fejből le tudod rajzolni a magyar címert.

-        Ismered a magyar címerben található szimbólumok jelentését.

-        Magyarországot megtalálod a világtérképen.

-        Ismered Magyarország fővárosát és még 4 várost.

-        Tudod a Himnusz és a Szózat első versszakát

-        2 népdalt el tudsz énekelni.

-        El tudsz mondani egy magyar népmondát, vagy mesét

Vallás

-        Egyedül el tudod mondani az étkezési imákat, a reggeli és az esti imát.

Jellemnevelés

-        Napi jótettedről beszámoltál az őrsödnek.

Elsősegély

-        Fejből tudod saját címedet és adataidat.

-        Ismered a helyi mentők számát.

-        Kis sebet sebtapasszal helyesen tudsz kezelni.

Táborozás, szerszámok

-        Csomagolás egy és több napra

-        Tudod zsebkésedet biztonságosan használni.

-        Tudsz jó nyársat faragni szalonnasütéshez.

Természetismeret

-        Tudod hogyan kell viselkedni az erdőben

Csomózás

-        Tudod a jó csomó 3 tulajdonságát.

-        Tudod az egyszerű kettőst és használatát, a szorító nyolcast pedig 2 módon.

-        Spárgát helyesen tudsz feltekerni.

Jeladás

-        Ismered: gyülekező, vigyázz, előre, óvatosan, ide hozzám, sebesen.

-        4 útjel botból/krétával Jó út, rossz út, hazamentem, menj haza

Testedzés

-        Be tudsz mutatni 3 egyéni tornagyakorlatot.

-        Fel tudsz mászni egy fára.

-        Tudsz 1 percig futni.

Tájékozódás

-        Mondóka alapján ismered a fő irányokat.

-        Mit kell tenned ha eltévedsz, ha lemaradsz az őrsödtől?

-        Ismered lakókörnyezeted

Becslés

-        Saját méreteidet ismered: kis-, és nagy arasz, hüvelykujj, testmagasság és súly, fesztáv, 1 láb,1 lépés, Hány lépes kell 10m-hez (vagy 10 yardhoz)?

Tűzrakás, főzés és sütés

-        Sütöttél szalonnát nyárson tűz felett.

Második félév

-        Elolvasol egy könyvet

-        Rendet tartasz saját szobádban.

-        Fél éven keresztül megfigyelsz egy fát vagy virágot

Cserkészismeretek

-        Őrsi jótett a cserkésztörvény 3. pontja jegyében

-        Őrsi név választása és jelképének megbeszélése, őrsi zászló elkészítése

-        Fejből tudod a cserkészfogadalom szövegét. Parancsnokoddal beszélgettél a cserkész fogadalomról és a cserkész szokásokról

-        Ismered a cserkész egyenruhát és jelvényeit.

-        Tudsz sorakozni (sorban, őrsben) és menetelni.

-        Tudod ki volt Bi-Pi és mi az a dzsembori

-        Ismered a cserkésztörténet főbb eseményeit (1907, 1912, 933, 1948, 1989, 2007)

Magyarságismeret

-        5 népdalt el tudsz énekelni.

-        Tudod, hogy milyen a magyar Szent Korona és a koronázási jelvényeket is ismered.

-        Ismered a nemzeti ünnepeinket, és tudod mit ünneplünk akkor

-        Ismered a Kárpát-medence főbb vizeit (5) és hegyeit.

-        Magyarországgal szomszédos országok.

-        Családi ünnepek ismerete

Vallás

-        Kívülről el tudod mondani a „Mi Atyánk” imát.

-        Hittani alapismeret (tízparancsolat, főparancs)

Jellemnevelés

-        Cserkésztörvény 1. & 2. Saját szavaiddal és példáddal el tudod magyarázni.

-        Van titkos barátod és tudod, hogy ez mit jelent.

-        Ismered a minimális illemszabályokat (bemutatkozás, telefon), tudsz levelet feladni

Táborozás, szerszámok

-        Tudsz zsebkéseddel nyakkendő gyűrűt faragni.

-        Felvarrsz egy gombot.

-        Ismered a fontosabb alaki szabályokat (vigyázz, pihenj, tisztelgés, sorakozó, oszolj)

Természetismeret

-        Ismersz 5 helyi növényt, gyümölcsét és tudod, hogy mire használják.

-        Ismered 5 helyi állat nyomát és életmódját.

-         A helyi szabályoknak megfelelően szétválasztod és gyűjtöd a szemetet: Égethető, műanyag, üveg, fém, stb.

Csomózás

-        Tudod a sátorfeszítőt, és a halászcsomót és azt is, hogy mire használják

Jeladás

-        4 útjel botból/krétával jó víz, rossz víz, levél x lépésre, vigyázz/veszély.

-        Felismered a karjeleket: vigyázz, sorakozó.

Testedzés

-        Be tudsz mutatni 3 páros tornagyakorlatot.

-        Kötélhídon át tudsz mászni.

-        Tudsz 2 percet futni.

 Tűzrakás, főzés és sütés

-        Biztonságosan tudsz fáklyát gyújtani és kezelni / tüzet rakni.